Dysleksja | Ochoroba.pl
18.01.2021 Dziś imieniny Beatrycze, Małgorzaty, Piotra


Dysleksja

Jeszcze kilka lat temu dysleksja uważana była za dziwną, niespotykaną przypadłość, bardziej kojarzoną z lenistwem niż z faktyczna chorobą. Obecnie do jednej klasy uczęszcza nawet kilku uczniów z zaświadczeniem stwierdzającym tą chorobę. Mimo, że problem stał się tak powszechny, dla wielu dysleksja wciąż kojarzona jest tylko ze szkolnymi błędami ortograficznymi.

Dysleksja rozwojowa, czyli specyficzne trudności w nauce czytania i pisania to zaburzenie objawiające się trudnościami w nauce czytania i pisania, mimo stosowania standardowych metod nauczania Jest ona spowodowana zaburzeniami podstawowych funkcji poznawczych wzrokowych, słuchowych i percepcyjno motorycznych, co często uwarunkowane jest genetycznie.

Miejsce dysleksji w naszym życiu.

Na temat dysleksji zostało napisane i powiedziane w ostatnich latach mało i dużo zarazem. Dużo o tyle, że problem jako taki został rozpoznany, zdefiniowany i uzyskał pewną rangę w przepisach prawa oświatowego mając przełożenie na określone ulgi i przywileje ucznia dyslektycznego w systemie szkolnym. Mało - ponieważ zjawisko w dalszym ciągu jest nierozpoznawalne w niektórych indywidualnych przypadkach, rozpoznawalne zbyt późno, czyli przeważnie wtedy, gdy przejawia się w postaci mniejszych lub większych trudności szkolnych dziecka.

Wielu rodziców jeszcze w ogóle nie zetknęło się z określeniem dysleksja i zupełnie nie rozumie co to pojęcie znaczy. Często również nauczyciele istoty tego problemu nie rozumieją w związku z czym postrzegają trudności uczniów w kategorii ich lenistwa, a nie dysfunkcji, uniemożliwiających sprostanie wymaganiom. 

Rozpoznanie

Zgromadzona do tej pory wiedza, wykorzystana w odpowiedni sposób, umożliwia wczesne wykrycie dysleksji. Dysleksję rozpoznaje się porównując zachowania dziecka do opracowanych i opisanych w literaturze symptomów występujących w kolejnych stadiach rozwoju dziecka.

Pierwsze objawy, czyli opóźniony lub nietypowy rozwój ruchowy możemy zauważyć już w wieku niemowlęcym, kiedy dziecko nie raczkuje lub ma trudności z utrzymaniem równowagi w pozycji siedzącej.

Podobnie w wieku 2-3 lat, pojawiają się trudności manualne, mała sprawność w zakresie samoobsługi i zabawach a także opóźniony rozwój mowy.

Symptomami dysleksji, które ujawniają się w wieku przedszkolnym jest przede wszystkim niska sprawność ruchowa. Dziecko sprawia problemy czynności związane z zabawą i nauką takie jak: budowanie z klocków, rysowanie, układanie puzzli czy nauka jazdy na rowerku trzykołowym. Ważnym objawem jest opóźniona laterencja, czyli brak przejawów preferencji jednej ręki.

U starszych dzieci pojawia się wadliwa wymowa (np. przestawianie głosek i sylab, błędy w budowaniu wypowiedzi, błędy gramatyczne) oraz trudności w nauce czytania.

U wielu dzieci dysleksje zauważa się dopiero w szkole.

Leczenie

W przypadku podejrzeń, że dziecko jest dyslektykiem, najlepiej zwrócić się o pomoc do specjalisty; logopedy, psychologa.

Należy pamiętać, że dziecko nie musi czekać na zdiagnozowanie dysleksji rozwojowej, aby uczestniczyć w zajęciach terapii. Już zaliczenie do tzw. grupy ryzyka dysleksji jest wystarczającym powodem do podjęcia pracy z dzieckiem. Zajęcia te mają charakter stymulujący rozwój intelektualny i poznawczy. W leczeniu dysleksji obowiązuje zasada: im wcześniej, tym lepiej.

W leczeniu dobre rezultaty przynosi terapia logopedyczna z elementami Dennisona bądź terapia integracji sensorycznej.

 

Sylwia Więconek Piątek

NeurologopedaNa ten temat:


Wiedza użytkowników:

badania (64)
choroby (416)
ćwiczenia (13)
diety (50)
intymnie (61)
leczenie (117)
lekarze (9)
leki (64)
operacje (10)
placówki (10)
porady (409)
prośby (1)
przepisy (58)
urazy (18)
wypadki (32)
zabiegi (36)
Realizacja stronki: openBIT