Lęki u dziecka | Ochoroba.pl
13.05.2021 Dziś imieniny Agnieszki, Magdaleny, Serwacego


Wychowanie

Lęki u dziecka

matka i dziecko

Opiekunowie dostrzegając lęki dziecka powinni uświadomić sobie, że są onenaturalnym elementem rozwoju i często pojawiają się w sytuacjach, w którychdziecko usiłuje przystosować się do nowej sytuacji. Lęki są wyrazememocjonalnej reakcji dziecka oraz zachodzącej w nim przemiany w sposobiepojmowania świata, są również stanami przejściowymi, z którymi przy odpowiednimpostępowaniu można sobie skutecznie poradzić. Najczęstszymi lękami są:

Lęk przed rozłąką. Dziecko związane silnie z opiekunem zdaje sobie nagle sprawę, że niejest jego przedłużeniem, a istotą osobną, co może być świadomością bardzobolesną. Może nasilić się w momencie, gdy opiekunowie są zmuszeni zostawićdziecko lub, gdy ukochana niania nie jest już potrzebna.

Niektóre dzieci złatwością przystosowują się do rozstań już we wczesnych miesiącach życia.Innym, które przeżywają silny lęk przed rozłąką, trzeba pomóc przez stopnioweoswajanie z nieobecnością rodziców.

Lękprzed obcymi. Innym silnym przeżyciem jest lęk przed obcą osobą. Wiele niemowlątreaguje zadowoleniem na każdą uśmiechniętą twarz, ale w późniejszym czasie nawidok obcych wybucha płaczem, ponieważ nagle patrząc na czyjąś twarz,przekonuje się, że to nie matka.

W takich momentachnajważniejsze jest oswojenie dziecka z przybyszem, najlepiej, gdy odbywa się tona znanym dziecku gruncie i gdy osoba, z którą dziecko jest zapoznawane nienarzuca się, a cierpliwie czeka na uwagę ze strony małego człowieka.

 

Opiekunowie częstodopatrują się w lękach czegoś więcej, niż w rzeczywistości kryje się za nim.Trzeba dziecko pocieszać i uspokajać, a przede wszystkim należy pamiętać, żenie miną one z dnia na dzień. Nie powinno zmuszać się dziecka do konfrontacji zlękiem, ponieważ może to wywołać panikę. Dziecko w swoim czasie i tempieporadzi z nim sobie.

Nie wolno takżeobniżać wymagań wobec dziecka, tłumacząc, że dziecko jest bojaźliwe, ponieważmoże to tylko pogorszyć sytuację. Dyscyplina bywa pomocna w przezwyciężaniulęków, bo ustawia granice, w których dziecko bezpiecznie funkcjonuje.

Kiedy niepokoje nieznikają ani nie słabną, kiedy zaczynają zakłócać funkcjonowanie w szerszymśrodowisku może to oznaczać, że problem jest poważniejszy i wtedy należyzasięgnąć porady u specjalisty.

Joanna SkłodowskaNa ten temat:


Wiedza użytkowników:

badania (64)
choroby (416)
ćwiczenia (13)
diety (50)
intymnie (61)
leczenie (117)
lekarze (9)
leki (64)
operacje (10)
placówki (10)
porady (409)
prośby (1)
przepisy (58)
urazy (18)
wypadki (32)
zabiegi (36)
Realizacja stronki: openBIT